Declaració d’accessibilitat

ASSOCIACIO AMB TU, Acompanyament Terapèutic Catalunya s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web, de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.
La present declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://totambtu.com
Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb l’RD 1112/2018, a causa de les excepcions i a la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

Falta de conformitat amb:

UNEIX 9.1.4.12 Espaiat del text. En el contingut implementat usant llenguatges de marcat que suporten les següents propietats d’estil de text, no es produeix cap pèrdua de contingut o funcionalitat en configurar tot el següent i al no canviar cap altra propietat d’estil:

– Altura de línia (espaiat de línia) d’almenys 1,5 vegades la grandària de la font;

– Espaiant els paràgrafs següents a almenys 2 vegades la grandària de la font;

– Espaiat de lletres (rastreig) a almenys 0.12 vegades la grandària de la font;

– Espai entre paraules d’almenys 0.16 vegades la grandària de la font.

UNEIX 9.6 Requisits de conformitat de les Pautes WCAG. S’han de satisfer, en el nivell AA, els cinc requisits de conformitat de les Pautes WCAG 2.1 següents [5]:

1) nivell de conformitat;

2) pàgines completes;

3) processos complets;

4) ús de tecnologies exclusivament segons mètodes que siguin compatibles amb l’accessibilitat;

5) sense interferència.

UNEIX 11.7 Preferències d’usuari. Quan el programari que no està dissenyat per a aïllar-se de la seva plataforma proporcioni una interfície d’usuari, aquesta interfície d’usuari ha de seguir els valors de les preferències de l’usuari respecte a unitats de mesura, color, contrast, tipus de lletra, cos de lletra i cursor del focus de la plataforma, tret que l’usuari els anul·li.

UNEIX 11.8.1 Tecnologia de gestió de continguts. En la mesura en què la informació necessària per a l’accessibilitat sigui compatible amb el format que s’utilitza per a la sortida de l’eina d’autor.

UNEIX 11.8.2 Creació de continguts accessibles. les eines d’autor han de permetre i guiar la producció de continguts conforme als capítols 9 (pàgines web) o 10 (per a document no web) (és a dir, el nivell AA de les WCAG 2.1).

UNEIX 11.8.3 Preservació de la informació d’accessibilitat durant les transformacions. Si l’eina d’autor proporciona transformacions de reestructuració o de recodificació i si en la tecnologia de gestió de continguts de la sortida existeixen mecanismes equivalents, llavors la informació d’accessibilitat ha de preservar-se en la sortida.

UNEIX 11.8.4 Servei de reparació. Si la funcionalitat de verificació de l’accessibilitat d’una eina d’autor pot detectar si el contingut no compleix un requisit dels capítols 9 (Web) o 10 (Documents no web), segons sigui procedent, llavors l’eina d’autor ha de proporcionar una(s) suggeriment(s) per a la seva reparació.

UNEIX 11.8.5 Plantilles. Si una eina d’autor proporciona plantilles, ha d’estar disponible i identificada com a tal almenys una plantilla que sigui compatible amb la creació de contingut conforme als requisits dels capítols 9 (Web) o 10 (Documents no web), segons sigui procedent.

UNEIX 12.2.2 Comunicació efectiva. els serveis de suport han de proporcionar informació sobre les característiques d’accessibilitat i compatibilitat que s’inclouen en la documentació del producte (com a funcions d’accessibilitat incorporades i funcions d’accessibilitat que brinden compatibilitat amb els productes de suport).

UNEIX 12.2.3 Comunicació efectiva. Els serveis de suport per a les TIC han d’adaptar-se a les necessitats de comunicació de les persones amb discapacitat, ja sigui directament o a través d’un punt de derivació.

UNEIX 12.2.4 Documentació accessible. La documentació subministrada pels serveis de suport ha de proporcionar-se en almenys un dels formats electrònics següents:

a) un format web que estigui conforme amb els requisits.
b) un format no web que estigui conforme amb els requisits.
Càrrega desproporcionada. NO APLICA

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 9 de octubre de 2023.
El mètode emprat per a preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme per La Pera SCCL.
Última revisió de la declaració: 9 d’octubre de 2023.
Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018) com, per exemple:

Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web
Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

A través de l’email de contacte d’aquest lloc web: info@totambtu.com

Pot presentar:

una Queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o
una Sol·licitud d’Informació accessible relativa a:
continguts que estan exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD 1112/2018 segons el que s’estableix per l’article 3, apartat 4.
continguts que estan exempts del compliment dels requisits d’accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

En la Sol·licitud d’informació accessible, s’ha de concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

Este sitio web utiliza cookies para que tengas la mejor experiencia de usuari@. Si continúas navegando estás dando tu consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de privacidad y cookies. Pincha en el enlace para más información.

ACEPTAR
Aviso de cookies